Pages

Subscribe:

Thursday, March 22, 2012

သုေဏာ္စိုင္း ဆူးခက္မင္း ရွိသည္ ျဖစ္သည္

ဘာေၾကာင့္ ဘယ္လို ဘယ္ကဲ့သို႔ ဘယ္ခ်မ္းသာ
ဘယ္သူက၊ ဘယ္သူ ့ကုိ ၊ ဘာ့ေၾကာင့္၊ ဘယ္တုန္းက၊
ဘယ္လုိ ၊ ဘာလုပ္ ဘာဆိုလား ညာဆိုလား
ဘယ္ဆိုလား ညာဆိုလား ဘာဘာညာညာ ဘယ္ညာဘယ္ညာ
ဘယ္ရယ္ညာရယ္မဟုတ္ဘူး ဘာရယ္ညာရယ္မဟုတ္ဘူး
ဘာညာကြိကြ ကိြစိကြစ ကီြကြီကြီ
ဂြီဂြီဂြီဂြီဂြီဂြီဂြီဂြီဂြီဂြီဂြီဂြီဂြီဂြီဂြီဂြီဂြီဂြီဂြီဂြီဂြီ
လုိင္းေျပာင္းလုိက္စမ္း လုိင္းမိေအာင္ဖမ္း လုိင္းလြဲေနတယ္
ဂြဂြီဂြီး ခုဆိုရင္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဂြီဂြီ ေဂၚေဂၚ
ရာသီဥတု ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ ျဖစ္ေနပါသျဖင့္
မိုးေမွ်ာ္တိုက္ၾကီးမ်ားတြင္ မိုးေမွ်ာ္ငရုတ္သီးပင္မ်ား
စိုက္ထားၾကပါရန္ ဂြီဂြီ ေဂၚေဂၚ
မုိးေမွ်ာ္ငရုတ္သီးေထာင္းနဲ ့ရယ္ ေရအင္တံု၀ယ္
အံုအင္ အံုအင္ ဖားကေလး တီတီတာ
ေဖေဖ့ အနားလာ ဖြားဖြား ဖက္ေတာ့ ဖိုးဖိုး ျပံဳး
သြားေတာ့ေမာင္ဂတံုး ဒက္ဒက္ဒက္ဒက္ ၀ုန္း၀ုန္း၀ုန္း၀ုန္း
ထုိအေၾကာင္းကုိ သင့္အားမည္သူကေျပာၾကားပါမည္နည္း
အခုဆိုရင္ ျမ၀တီမွာ ၀ုန္းဒိုင္းၾကဲေနပါတယ္
အခုဆိုရင္ ျမန္မာ့အသံမွာ အုန္းဒိုင္းဂံုးဂြမ္း ျဖစ္ေနပါတယ္
အမ္ အာ တီ ဗြီ ဖုိး ဖရီးတူအဲ လုပ္ေလ လုိင္းေျပာင္းလုိက္ေလ
ဒိုးတူ ဒိုး စနစ္ျဖင့္ ဒိုးပါ သားၾကီးရာ ဒိုးဇမ္းဘာကြာ
မင္းကလဲ မင္းပဲ ငါ ကလည္း ငါပဲ သူ ကလည္း သူ
ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားကလည္း ခင္ဗ်ား
သူမကလည္း သူမ သူမကလည္း သူ မက ကၽြန္ေတာ္ မက်
မကလို႔ မက်ဘူး မရလို႔ မရဘူး မရဘူး မရဘူး
မရမက မက မက် ဟ ဟ ဟ ဟ
ဟ ဟ ဠ ႀကီး အ အ အာ အိ အီ ေအး အဲ ေအာ့ ေအာ္ အံ အား
၀ါးလားလားလားလား ေဟးလား၀ါးလား ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ျခင္း
သိမ္းပုိက္ျခင္း ကင္းေသာ ဆူးခက္သူရ ဘာ၀ယ္ေတြ သရေတြ
သရေတြ ဘာ၀ယ္ေတြ ဒန္ေတြ ၀ယ္ေတြ က်ီးေတြ ၀ယ္ေတြ
ဘာ၀ယ္ရင္ေကာင္းမလဲနဲ ့ တစ္ေစ်းလံုးလည္း နွံ ့ေနၿပီ
လူနာ အမဲေျခာက္ဖုတ္ ေတာင္းေတာ့ ကပၸလီမၾကီးကို
ကိုယ္တံုးလံုးခၽြတ္ျပီး ေပးလိုက္တယ္ ဟ ဟ ဠ အ
ဟ ဟ လၾကီး အ အ အ လႀကီး ဟ ဟ နည္းနည္းက်ယ္က်ယ္
ထပ္ဟ ေအာ္စမ္း စမ္းေအာ္ အစိန္ေအာ္ အား အား
ဟယ္လို တက္စတင္ ဂယ္ႀကီးေအာ္ ဂယ္ၾကီးေအာ္ေတာ့ အား
ေအာ္ဆုိ ဂ်ယ္ၾကီးေအာ္ေတာ့ အဘား ျပန္ၿပီဆုိၿပီး
ကဗ်ာကုိပိတ္လုိက္ရ ကဗ်ာမွာ တံခါး ရွိ မရွိ
ဟင္းေနာ္ ထမင္းေနာ္ ထမင္းသိုး ဟင္းသိုး ေနာ္
တံခါးဖြင့္စီးပြားေရး၀ါဒ တံခါးပိတ္စီးပြားေရး၀ါဒ တံခါးပ်က္စီးပြားေရး၀ါဒ
တံခါးစိ စီးပြားေရး၀ါဒ ဖြင့္မယ္ ပိတ္မယ္ ပ်က္မယ္ စိမယ္ ဂြိမယ္
စားမယ္ ေသာက္မယ္ ၀ါးမယ္ ေဂါက္မယ္
မဟုတ္ေသးပါဘူးေအ (ဘယ္သူေျပာလုိ ့ကဗ်ာထဲပါလာရတာလဲ)
မဟုတ္ေသးပါဘူး ဘီ ( အဲ့ဒါ ဘယ္ ......... သားလဲကြ )
မဟုတ္ေသးပါဘူး ေအ တူ ဇက္ ( ဆဲဆိုသံမ်ား မိုးမႊန္ေနသည္ )
မုိးလံုးပတ္လည္ ဆဲၾကမယ္ အစီအစဥ္အရ
ဆဲသံဆုိသံမ်ားကုိ ေဖ့ဘြတ္တြင္လည္းေကာင္း
ေဒါက္ေဒါက္ေဒါက္ ဘယ္သူလဲ အရူးမၾကီး မစာဥ ဘယ္သြားမလို႔လဲ
ဗိုလ္သုအိမ္ကို ငါတို႔လည္း လိုက္မယ္ မလိုက္နဲ႔ ဗိုလ္သု အေဖ
ရိုက္လိမ့္မယ္ ရိုက္ရိုက္ေသေသ အဲ့ဒါဆိုရင္ ငါ့ကို အရူးမၾကီးလို႔ မေခၚနဲ႔
မေခၚဘူး ဟင့္အင္း မေခၚပါဘူး ဆို
ဂယ္ပဲ ဂယ္ပဲ .. မေခၚပါဘူး ဆိုေနမွပဲ ဟိတ္ စိတ္ေကာက္ေနတာလား
စိတ္ေျဖာင့္ေပးေနသွ္ အထူးနႈန္း စပယ္ရွယ္ ဒစ္စေကာင့္
မရွယ္တရွယ္ အထူးႏႈန္း/ဒစ္စေကာင့္ ေကာင့္ ေကာင့္ ေကာက္ ေကာက္
ဘယ္အေကာင့္ ( ) လဲ မသိပါဘူးကြာ ငါေတာ့ ေတာ္ေတာ္
သုက္ယူလိုက္ရတယ္ အင္း အင္း ေျပာေလ ၾကားတယ္ ေလလိႈင္းၾကားက
အဆင္မေျပမႈမ်ား အစီအစဥ္ စတင္ေနပါျပီရွင္ ဟယ္လို ဟယ္လို ၾကားလား
မၾကားရင္လည္း ေတာ္ျပီကြာ တစ္မိနစ္ ငါးဆယ္ေတာင္ ေဆာင္ရတာ
ဒါဆုိ အင္တာနက္ဖံုးနဲ ့ေခၚပါလား စကားမစပ္ ဖံုးနဲ ့ေခၚလုိ ့ရတာေတြကုိ
ဘယ္လုိေခၚသလဲ ပီဖင္းဂိုးျဖင့္ ေခၚဆိုခ စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
ေစ်းအၾကီးဆံုးအျဖစ္ ျပိဳင္ဘက္မရွိရပ္တည္ေနပါသျဖင့္
ထိုအရာမ်ားကို ဇယားဟု ေခၚသည္ မင္းတုိ ့ေခတ္မ်ားတယ္ေပါတာကုိး
ဒါ့ေၾကာင့္ သုေဏာ္စုိင္းကေျပာတာ ဆင္းရဲလာတဲ့အခါ မိန္းကေလးေတြက
ခံ ႏုိင္ တယ္ လုိ ့ ေယာကၤ်ားေလးေတြက်ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ဆင္းရဲဆင္းရဲ
လုပ္စရာရွိတာ လုပ္တာပဲလို႔ ဆူးခက္မင္းက ေျပာတာက်
ဘယ္နား သြားထားမလဲ ညာနား သြားထားမလဲ ဘယ္ဘယ္ညာညာ
ဘာညာဘာညာ သြားထားသြားထား ေရာက္ေတာ့မယ္
ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ႏွစ္ေယာက္ရဲ ့ကဗ်ာဟာျဖင့္ ခုခ်ိန္ဆုိရင္
လူႀကီးမင္းမ်ား၏ လူကူးမ်ဥ္းက်ား၌ ညီေလး အစ္ကိုတို႔နဲ႔
ခဏလိုက္ခဲ့ပါ ညီေလးက ကဗ်ာကို လူကူးမ်ဥ္းက်ားမွာ
ထိုင္ဖတ္တဲ့အတြက္ ဗ်ာ မဟုတ္ရပါဘူးဗ်ာ
ခ်စ္ခ်စ္အတြက္ ကဗ်ာတစ္ရြက္ ( မင္းသား - ကြမ္းသီး )
မင္းသမီးကဘယ္သူလဲ မင့္သမီးလား ေတာ္နဲ႔ ေမြးထားတာ
ေတာ့္သမီးေပါ့ေတာ့္ ေပါ့ေတာ့ေတာ့နဲ႔ ေပါေတာေတာ နဲ႔
သြပ္သြပ္သြပ္သြပ္ ေအး မင္းတုိ ့က အျပစ္တင္ခ်င္ရင္ေတာ့
ေတာ့္သမီး ေတာ့္သမီးနဲ ့ ဂုဏ္ယူစရာရွိ ဒါမွ ငါ့သမီး ဒါမွ ငါ့သမီးနဲ ့
ဂုန္နီအိတ္နဲ႔ ထည့္ထားတာက်ေတာ့ ငါ့သမီး မဟုတ္ဘူးေလး
ဘာေလးနဲ႔ ညာေလးနဲ႔ ရီးစားမရွိတဲ့ ငါ့သမီးေလး ေတာ္လုိက္တာေနာ္
ဘယ္သူေျပာတာလဲ အေမ ေျပာတာေပါ့ အို ဘာတဲ့ အရပ္ကတို႔ ေရ
ေတာ္ လိုက္ ထွာ ေနာ္ ေတာ္ ရဲ ့လား နည္းနည္း က်ပ္ေနသလားလုိ ့
မင္းက ႏွစ္လံုးတည္းနဲ႔ ၀ိလုပ္ခ်င္ေနတာကိုး (၀ိ) ရွစ္ပဲ
ေဟ့ ေဟ့ ကဗ်ာမွာ ဆဲသံ ဆိုသံ မပါေစနဲ႔ တာရိုးကသြား ရင္ သြား
ဆဲေတာ့ မဆဲ နဲ႔ eight ကုိေျပာတာပါ က်န္တာေျပာရဲေပါင္
ရွင္တုိ ့ကလည္း အေျပာမတတ္ေတာ့ဆဲသလုိတဲ့ အဟင္းးးးးး
ပိႆာေလးနဲ႔ ေပါင္ၾကားမပစ္ရင္ ေတာ္ပါျပီေလ ေမြးေမေလ့
ေမြးေမေက်းဇူး ဆပ္ဖူးခ်င္တယ္ေလ အေမ မရွိေတာ့ေလမွ
အေမ့ အိပ္ယာေနရာ အေမ့ ေခၽြးမ တက္လို႔ ခြတာ အေမ့အိမ္ကုိပဲအဲအဲ
ေပါင္သံုးလုိက္ပါတယ္ အဲအဲဆိုသည္မွာ အက္ခိုးသံျဖစ္ေၾကာင္း
ေပါင္ ဆိုတာ ဘိလပ္မွာ သံုးတဲ့ ပိုက္ဆံကို ေျပာတာလားကြယ္ဟရို႕ ရုိ ့ရုိ ့
ဒန္ေတြ၀ယ္ေဒ က်ီးေတြ၀ယ္ေဒ ရို႕ ရို႕ ဘိလပ္ျပန္ေမာင္ေသာင္းေဖရဲ ့
ေရခ်မ္းခ်မ္းေလးစ္ တစ္ခြက္စ္ေလာက္စ္ရရင္ ေသာက္စ္ခ်င္ဒယ္စ္ကြာစ္
ပါဆယ္လား အိတ္ဆြဲလား ခုေသာက္ခ်င္တာလား ေတာ္ႀကာမွ
ေသာက္ခ်င္တာလား ခုေသာက္မယ္ ေတာ္ၾကာေသာက္မယ္
ေသာက္ခ်င္မွ ေသာက္မယ္ ဂြတ္စ္ ဂလု အိုးမိုင္ေဂါ့ဒ္


- သုေဏာ္စိုင္း ၊ ဆူးခက္မင္း -
2 5 n o v e m b e r 2 0 1 0

0 မွတ္ခ်က္မ်ား:

Post a Comment