Pages

Subscribe:

Thursday, July 9, 2009

ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ .. ခလုတ္တိုက္ / ည


ထိုညက လ မသာပါ ။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ့္လြင္ျပင္ ေမွာင္အတိက်၏ ။ ည .. ။ ထိုည … ။ နီရိုး၏ တေယာသံတို႔ ပ်ံ႕လြင့္ေသာ ည ။ ဆိပ္ဖလူးပန္း ရနံ႕တို႕က ည၏

အလွႏွင့္ေရာယွက္ကာ စိမ့္ေထြးသက္၀င္သည္ ။ ဘံုၾကိဳးျပတ္ ကမ္းပါး ၊ အသူရာေမွ်ာ္စင္ထက္မွ တခမ္းတနား လြင့္ – ေၾကြ …. ။

ထိုညက က်ေနာ့္ အိပ္မက္တို႔ တစ္ပင္လံုးေ၀၍ တစ္ေတာလံုး ေၾကြသည္ ။

မိေခတ္ေႏြ ။ နင့္ရဲ႕ ပူေလာင္မႈေတြနဲ႔ ငါ့ရင္ကို ေအးျမေစခဲ့တယ္ ။

မိ – ေခတ္ – ေႏြ ။ နင့္ရဲ႕ ေအးျမမႈေတြနဲ႔ ငါ့ရင္ကို ပူေလာင္ေစခဲ့တယ္ ။

ေႏြ ၊ ေႏြ ၊ ေႏြ ၊ ေႏြ ၊ ေႏြ … ။ ေလာင္ျမိဳက္ေနျပီ ခုထိ … ဘ၀ .. ကႏာၱရမ်ား မဆံုးႏိုင္ေသးလို႕ .. ။

………………………… ……………………… …………………….

` ေတာ္ …. ´

ခင္ဗ်ားတို႔ ခ်စ္တဲ့ေႏြကို က်ဳပ္ မုန္းတယ္ ။

က်ဳပ္

မုန္း

တယ္

….. …. …. …. ….. …. …. …. …. …. … … … …
….. …. …. …. ….. …. …. …. …. …. … … …
….. …. …. …. ….. …. …. …. …. …. … …

ေရာ္ရြက္၀ါ တစ္ခက္ ကေယာင္ေျခာက္ခ်ား ေၾကြတယ္ ။

… … …
… …

အပိုင္း ( ၁ )

ကမာၻၾကီးရဲ႕ အျခားတစ္ဖက္မွာ လိပ္ျပာေလး အေတာင္တစ္ဖက္ ခတ္ျခင္းက အစျပဳသတဲ့လား ။ ကစင့္ကလ်ား သီအိုရီ ။ ထပ္ညႊန္းကိန္းေတြ တင္ ၊ သံုးခ်က္

( ဟင့္အင္း .. မဟုတ္ဘူး .. က်ဳပ္က သူမ်ားထက္သာမွ ေက်နပ္တာ ) ေလးခ်က္ တြက္နည္းနဲ႔ အေျဖရွာၾကည့္ေတာ့ အၾကြင္းက ေကာင္းကင္ဘံုဂဏန္း ။

၁ ၃ ၄ ၂ ၅ ၅ ၆ ၄ ၂ ၃ ၄ ၁ ၉ ၁ ၃ ၄ ၂ ၅ ၅ ၆ ၄ ၂ ၃ ၄ ၁ ၉
၁ ၃ ၄ ၂ ၅ ၅ ၆ ၄ ၂ ၃ ၄ ၁ ၉ ၁ ၃ ၄ ၂ ၅ ၅ ၆ ၄ ၂ ၃ ၄ ၁ ၉
၁ ၃ ၄ ၂ ၅ ၅ ၆ ၄ ၂ ၃ ၄ ၁ ၉ ၁ ၃ ၄ ၂ ၅ ၅ ၆ ၄ ၂ ၃ ၄ ၁ ၉
၁ ၃ ၄ ၂ ၅ ၅ ၆ ၄ ၂ ၃ ၄ ၁ ၉ ၁ ၃ ၄ ၂ ၅ ၅ ၆ ၄ ၂ ၃ ၄ ၁ ၉
၁ ၃ ၄ ၂ ၅ ၅ ၆ ၄ ၂ ၃ ၄ ၁ ၉ ၁ ၃ ၄ ၂ ၅ ၅ ၆ ၄ ၂ ၃ ၄ ၁ ၉
၁ ၃ ၄ ၂ ၅ ၅ ၆ ၄ ၂ ၃ ၄ ၁ ၉ ၁ ၃ ၄ ၂ ၅ ၅ ၆ ၄ ၂ ၃ ၄ ၁ ၉
၁ ၃ ၄ ၂ ၅ ၅ ၆ ၄ ၂ ၃ ၄ ၁ ၉ ၁ ၃ ၄ ၂ ၅ ၅ ၆ ၄ ၂ ၃ ၄ ၁ ၉
၁ ၃ ၄ ၂ ၅ ၅ ၆ ၄ ၂ ၃ ၄ ၁ ၉ ၁ ၃ ၄ ၂ ၅ ၅ ၆ ၄ ၂ ၃ ၄ ၁ ၉

………………… ………………. ……………… ……………… …………….. …………..

ဘာမွေတာ့ မဟုတ္ဘူး ။ က်ေနာ္တို႔ သခ်ာၤတြက္ေနၾကတာ ။

က်ေနာ္ တို႕

က်ေနာ္

သူမ

က်ေနာ္ မဟုတ္ေသာ သူမ

သူမ မဟုတ္ေသာ က်ေနာ္

က်ေနာ္ မဟုတ္ေသာ က်ေနာ္

သူမ မဟုတ္ေသာ သူမ

က်ေနာ္ ႏွင့္ သူမ မဟုတ္ေသာ သူမ ႏွင့္ က်ေနာ္

သူမ ႏွင့္ က်ေနာ္ မဟုတ္ေသာ က်ေနာ္ႏွင့္ သူမ

……………… …………….. …………….. ……………..

ရွဳပ္သြားလား မိတ္ေဆြ ။ လူ႕ဘ၀ ဆိုတာ ရွဳပ္ေထြးမႈေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတာပဲေလ ။ သပြတ္အူ ဆိုတဲ့ ျပတိုက္ထဲက စကားလံုးကို က်ေနာ္ မသံုးဘူး ။

ဒါေပမယ့္ လူ႕ဘ၀ ဆိုတာ ရွဳပ္တယ္ ။

လူ႕

ဆို

တာ

ရွဳပ္ တယ္ ။

………. ……… ………. ……….. …………. ………… ………
အပိုင္း ( ၂ )

က်ေနာ္ သူမရဲ႕ အနက္ေရာင္ ေက်ာပိုးအိတ္ေလးထဲ ခရမ္းႏုေရာင္ တိမ္တိုက္တခ်ိဳ႕ စြန္႔ေျခြျပီး ျပန္ခဲ့တယ္ ။ အျပန္လမ္းမွာ ဘူတာရံုအိုေလးက ေမွာင္မိုက္ကြဲအက္ လို႕ ။

` အ ´

ခလုတ္တိုက္မိတယ္ ။ မီးေတြေတာ့ လင္းမလာဘူး ။ မီးခလုတ္မွ မဟုတ္ပဲေလ ။ အေမွာင္ထဲမွာ ( ထပ္ရွင္းျပရရင္ ) ခလုတ္တိုက္မိတယ္ ။ အမိ ေတာ့ မ `တ´ မိဘူး။

တမလြန္က အေမ့ကို အား-နာ-လို႕ ။ အဲ့လိုနဲ႔ က်ေနာ္ ဘာျဖစ္တာပါလိမ့္ ။ ေၾသာ္ … ခလုတ္တိုက္မိတယ္ ။

ငံု႕ၾကည့္မိေတာ့ ခပ္ေကြးေကြး အရာတစ္ခု ။

သိခ်င္စိတ္နဲ႔ ေမးလိုက္တယ္ ။

` ခင္ဗ်ားက ဘာလဲ .. ` ၁ ´ လား … ` င ´ လား … ` ပ ´ လား … ဒါမွမဟုတ္ ` ဂ ´ လား … ´

` တစ္ခုမွ မဟုတ္ဘူး … က်ဳပ္က အေနအထိုင္ မတတ္တဲ့ ေကာင္ .. ´

( ေတာင္းဆိုခ်က္ ။ ။ အရာ၀တၳဳမ်ားအား `သူ´ ဟု သံုးစြဲခြင့္ ျပဳပါရန္ )

သူက ခပ္ေကြးေကြးေလး ျပံဳးတယ္ ။

က်ေနာ္ ရယ္ခ်င္သြားတယ္ ။

` အင္း .. ဟုတ္မယ္ .. ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား ခါးကုန္းေနတာ ´

အဲသည့္ အေနအထိုင္ မတတ္သူကို ထားခဲ့ျပီး ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ ဆက္ေလွ်ာက္လာခဲ့တယ္ ။ သူမ်ားလမ္းေတာ့ မေလွ်ာက္ခ်င္ဘူး ။ သူမ်ား ဆုိကတည္းက

ကိုယ္မွ မဟုတ္တာေလ ။ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္ျပီး ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ ခပ္တည္တည္ ဆက္ေလွ်ာက္လာလိုက္တယ္ ။

————- —————- ————— ————– —————- ————- ——–

ဘူတာရံု ေလွကားထစ္မွာ ထိုင္ေနတဲ့ တစံုတခု ။

ကိုယ္ေတာင္ မေမးရေသးဘူး ။ သူက သူ႕ပါးစပ္နဲ႔ သူ လွမ္းေျပာတယ္ ။

` က်ဳပ္က မနာလိုတတ္သူ ဗ် ´

က်ေနာ္လည္း ကိုယ့္ပါးစပ္နဲ႔ကိုယ္ ျပန္ေျပာရေတာ့တာေပါ့ ။

` ခင္ဗ်ားက ၂ (ႏွစ္) မဟုတ္ဘူးလား ´

` ဘယ္ကလာ .. က်ဳပ္က J (ေဂ်) .. ´

` ၾသ .. ေၾသာ္ .. ခင္ဗ်ားက မိုးျပိဳမွာ ေၾကာက္တဲ့ တစ္တီတူး လိုပဲ .. ´

ေျပာျပီး ထြက္လာခဲ့တယ္ ။ ဟုတ္တယ္ေလ ။ အားအားယားယား ေျခေထာက္ မိုးေပၚေထာင္ထားတာကိုး ။

သီခ်င္းေလး ညည္းရင္း ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ ဆက္ေလွ်ာက္လာတယ္ ။ သီခ်င္းကေတာ့ ကိုယ့္သီခ်င္းမဟုတ္ဘူး ။

ဒါေပမယ့္ သီခ်င္းေလး ညည္းရင္း ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ ဆက္ေလွ်ာက္လာတယ္ ။

——————— ———————– ————————– ————————

ေဟာ .. ထပ္ေတြ႕ျပန္ျပီ .. ။ ေနာက္ထပ္ တစံုတခု ။

ကဲ ေျပာစမ္းပါဦး .. ။ ခင္ဗ်ားကေရာ .. ? .. ။

` က်ဳပ္နာမည္က ၃ (သံုး) .. ။ ခင္ဗ်ား ပထမဆံုးေတြ႕ခဲ့တာ က်ဳပ္အစ္ကို ။ ေၾသာ္ .. ၾကံဳလို႔ ေဖာက္သည္ခ်ရဦးမယ္ ။

အဲသည့္ က်ဳပ္အစ္ကိုဆိုတဲ့ေကာင္က ေအာက္ – ေျခ – လြတ္ ေနတာဗ် .. ။ သိလား … ´

က်ေနာ္ မွတ္ခ်က္ ေပးလိုက္တယ္ ။

` အင္း .. ခင္ဗ်ားကေတာ့ ေအာက္ေျခမလြတ္ပါဘူး … ေအာက္ေျခေလး ေစာင္းေနတာ တစ္ခုပဲ .. ´


ေအာက္ေျခလြတ္ျခင္း
ေအာက္ေျခေစာင္းျခင္း

…………… ……………… ……………… ……………. …………. …………. ………. ……….

( ကဲ .. သူတို႔ေတြရဲ႕ ျခားနားခ်က္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျပီး ခင္ဗ်ားကိုယ္ ခင္ဗ်ား ျပန္ေတြးပါ မိတ္ေဆြ ။ မိမိဟာ ေအာက္ေျခလြတ္ေနသူလား ။ ဒါမွ မဟုတ္

ေအာက္ေျခေစာင္းေနသူလား ဆိုတာကို … )

….

..
.

——————– ———————– ——————— —————— —————
အပိုင္း ( ၁ ) + ( ၂ )

အမ်ိဳးအမည္ မသိတဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္တစ္ေကာင္ က်ေနာ့္နားစည္ကို ကိုက္တယ္ ။ ဗိုင္းရပ္စ္ ဆိုသည့္ Subject သည္ ကိုက္ျခင္း

ဆိုသည့္ Verb ကို က်ေနာ္ဆိုသည့္ Object အား ျပဳလုပ္သည္ ။ ဒါက Active Voice ။

မ်က္စိရွင္းေအာင္ Passive Voice နဲ႔ ျပန္ေရးၾကည့္မယ္ ။ က်ေနာ့္အား ဗိုင္းရပ္စ္က ကိုက္သည္ ။

က်ေနာ့္ကိုယ္ က်ေနာ္ထပ္ျပီး Identify လုပ္မယ္ ။

က်ေနာ္သည္ ဗိုင္းရပ္စ္ အကိုက္ခံရသူ ျဖစ္သည္ ။

…………. ………….. …………….. ……………….. ………………. ………..

အထက္ပါ စာပိုဒ္အား ( ေသခ်ာစြာ ) ဖတ္ရွဳ၍ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ( စဥ္းစားျပီး ) ေျဖဆိုပါ ။

ေမးခြန္းနံပတ္ ( ၁ )

က်ေနာ္သည္ အေနအထိုင္ မတတ္ေသာေၾကာင့္ ဗိုင္းရပ္စ္က ကိုက္သည္ ။

( မွန္ ) (မွား)

ေမးခြန္းနံပတ္ ( ၂ )

က်ေနာ့္အား မနာလိုသျဖင့္ ဗိုင္းရပ္စ္က ကိုက္သည္ ။

( မွန္ ) (မွား)

ေမးခြန္းနံပတ္ ( ၃ )

က်ေနာ္သည္ ေအာက္ေျခေစာင္းေနေသာသူ ျဖစ္သည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကိုက္ျခင္း ခံရသည္ ။

( မွန္ ) (မွား)

………………. ………………… ……………… ……………… …………… ……………

အထက္ပါ ေမးခြန္းသံုးခုကို ေျဖဆိုၾကည့္ပါ ။

သင္သည္ အနည္းဆံုးေတာ့လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္အေနအထိုင္တတ္လာမည္ ။

ထို႔ထက္ပိုလွ်င္ မနာလို ၀န္တိုျခင္း ကင္းလာမည္ ။

ထိုမွတဖန္ လြန္ေျမာက္လွ်င္ သင္သည္ သင့္ဘ၀၏ ေအာက္ေျခေထာက္တိုင္ကို ေအာင္ျမင္စြာ တည့္မတ္ႏိုင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္ ။

………………… …………. …………….. …………… …………. ………… ……….. ……….

0 မွတ္ခ်က္မ်ား:

Post a Comment